Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) visą savo gyvenimą paskyrė žmogaus galimybių dirbti su laiku tyrinėjimams. Jo veiklos rezultatas – Ritmometodas 7P0. Tai darbo su laiku metodas, leidžiantis pagreitinti, ištęsti, sulėtinti laiką, o taip pat laike judėti į praeitį bei į ateitį. Per 25 darbo metus šia kryptimi išleista daugiau kaip 400 knygų bei monografijų, pravesta daugiau kaip 1000 susitikimų ir konferencijų. Evdokijos D. Lučezarnovos knygų skaitytojų ir paskaitų klausytojų pasaulyje yra apie 100 000.Ritmologija (ritmo logika) nėra mokslas savo grynąja forma. Taip taip pat nėra religija, ar menas.

Ritmologija yra visų žmonijos žinių sintezė ir išsidėsto tarp filosofijos, kuri aiškina aplinkinio pasaulio sandarą bei tarp psichologijos, kuri aiškina konkretaus racionaliai mąstančio individo elgesio motyvus.

Tai trečio tūkstantmečio mokslas, leidžiantis ženklų sistemos dėka išeiti į pirmapradžius visa ko ritmą ir paaiškina jo veikimą. Šis metodas šimtu procentu išskleidžia kiekvieno žmogaus smegenų programą, nepriklausomai nuo jo amžiaus ar išsilavinimo.Ateidami pas mane jūs gaunate naujus laiko išteklius su kuriais keliaujate į savo ankstesnį gyvenimą. Jūsų smegenys – atnaujintos, pripildytos ir lengvos.  Ritmai gyvose knygose jums padeda likti laike.
– Evdokija D. Lučezarnova –

Ritmologija leidžia pamatyti laiko giją, kuri suriša visus egzistuojančius įvykius ir likimus, objektus ir žmonių atvaizdus. Ji taip pat leidžia išmokti ženklų sistemą – suprasti, kas konkrečiai vyksta šiuo metu su konkrečiu žmogumi ir kur tai nuves dar prieš tai, kol šie įvykiai įvyksta materialioje realybėje. Ši šviesos gija iš laiko perspektyvos leidžia reguliuoti įvykius, vykstančius erdvėje, ir koreguoti žmonių likimus iš laiko perspektyvos.Esminė Ritmologijos užduotis – perskaityti ir struktūrizuoti savo gyvenimą, ko pasekoje tampa įmanoma suprasti akivaizdžius dėsningumus, atsiskleidusius tokios analizės ir “savęs surinkimo” metu ir išmokti numatyti, kas vyks ateityje, remiantis dabarties įvykių stebėjimu. Ritmologija – tai jūsų gebėjimas stebėti įvykius, susisteminti juos į logiškai pagrįstą grandinę ir kas vertingiausia – valdyti juos.